Velkommen til bildedatabase for Setesdal

Bruken av bildene er gratis, men på følgende vilkår;

  • 1. Bildene kan ikke videreselges
  • 2. Bildene kan ikke manipuleres (beskjæring tillates)
  • 3. Ved all bruk av bildene skal det oppgis kilde og fotograf i eller ved bildet. Se eksempler under.
  • 4. Brudd på disse retningslinjene vil utløse krav om økonomisk kompensasjon.
Setesdal - Noreg tett på / Foto: (fotografens navn)
For bruk på andre markeder enn det norske se under.
Dansk. Setesdal – Norge tett på / Foto: (fotografens navn)
Tysk : Setesdal – Norwegen, näher geht`s nicht / Foto: (fotografens navn)
Nederlandsk. Setesdal - Noorwegen, het kon niet dichterbij / Foto: (fotografens navn)
Engelsk. Setesdal – Norway up close / Photo: (fotografens navn)
Alle andre markeder bruk engelsk versjon.
ja nei


Ved å klikke ja aksepterer du vilkårene for utleie av bilder i Setesdal fotobank